Baza artykułów

Pożyczka podporządkowana

Pożyczka podporządkowana – co to jest?

Pojęcie chwilówki jest doskonale znane każdemu z nas. Nie jest to jednak jedyny rodzaj pożyczki oferowany przez banki i inne instytucje. Do specyficznego typu pożyczki należy podporządkowana – najczęściej udzielana bankom i przedsiębiorstwom. Zastanawiasz się, czym jest pożyczka podporządkowana i jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? W takim razie czytaj do końca artykułu.

Pożyczka podporządkowana – na czym polega?

Przywykliśmy do tego, że jako osoby fizyczne potrzebujemy czasami wsparcia finansowego. Decydujemy się wówczas na zaciągnięcie kredytu – czy to gotówkowego, czy hipotecznego na zakup mieszkania. Jednak podmioty prawne takie jak chociażby banki, również mogą sięgać po pomoc finansową. To właśnie z myślą o nich zostały stworzone pożyczki podporządkowane. Tego rodzaju pożyczka jest dużo bardziej ryzykowna od każdej innej. Wszystko ze względu na fakt, że w momencie ogłoszenia upadłości pożyczkodawca zostaje zaspokojony na samym końcu. W praktyce oznacza to, że cały majątek należący do pożyczkobiorcy w pierwszej kolejności przeznaczany jest na spłatę wierzycieli. W przypadku instytucji bankowych głównym celem zaciągania pożyczki podporządkowanej jest rozwój należących do nich spółek zależnych.

Pożyczki podporządkowane – warunki spłaty

Jako osoby fizyczne przywykliśmy do tego, że zaciągnięty kredyt lub pożyczkę spłacamy w ratach, które obejmują zarówno część kapitałową, jak i odsetkową. W przypadku pożyczki podporządkowanej sprawa wygląda zupełnie inaczej. Kapitał, który został pożyczony, jest zwracany jednorazowo w momencie, kiedy zawarta umowa dobiega końca. Z kolei podczas jej trwania zwykle spłacane są same odsetki. W przypadku banków okres trwania umowy wynosi co najmniej 5 lat. Możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki przysługuje, gdy bank posiada zgodę KNF – Komisji Nadzoru Finansowego. Może się również tak stać, kiedy pożyczkodawca sam zawnioskuje o wcześniejszą spłatę zobowiązania finansowego. Nawet jeśli pożyczka została udzielona na czas nieokreślony, jej spłata możliwa jest po pięcioletnim okresie wypowiedzenia.

Pożyczka podporządkowana – jak zaciągnąć?

W zależności od wybranej instytucji ubieganie się o pożyczkę podporządkowaną może nieco się od siebie różnić. Najczęściej jednak pożyczkobiorca musi dostarczyć wniosek o finansowanie oraz dokumenty rejestrowe i finansowe. Należą do nich m.in. bilans, rachunek zysków i strat czy sprawozdanie za ostatni rok. Dzięki przedstawionym dokumentów pożyczkodawca może ocenić ryzyko pożyczki podporządkowanej. Na podstawie dokładnej analizy wydaje decyzję pozytywną lub negatywną. Po uzyskaniu decyzji o przyznaniu pożyczki podporządkowanej konieczne jest dogłębne zapoznanie się z umową pożyczki. Nie może w niej zabraknąć informacji takich jak: kwota pożyczki, cel pożyczki, okres trwania umowy, wysokość oprocentowania, termin oraz sposób spłaty, sposób i termin wypłaty przyznanych środków czy zapis dotyczący likwidacji lub upadłości pożyczkobiorcy. W umowie znajdą się również warunki dodatkowe, z którymi również należy dokładnie się zapoznać przed podpisaniem dokumentu.